Chuyên ngành Quản lý công: Học gì và làm gì?

Chuyên ngành Quản lý công: Học gì và làm gì?

Chuyên ngành Quản lý công thuộc ngành Quản lý nhà nước của trường Học viện Hành chính quốc gia, đào tạo những cử nhân có thể đảm nhận công việc trong lĩnh vực hành chính, quản lý hành chính nhà nước bà những công việc khác liên quan đến quản trị trong khu vực nhà nước

1. Ngành Quản lý công- học gì?

Chương trình đào tạo ngành Quản lý công nhằm đào tạo những cử nhân có trình độ và năng lực,  cũng như kỹ năng để có thể hoàn thành tốt công việc sau khi tốt nghiệp.

Ngành Quản lý công- học gì?
Ngành Quản lý công- học gì?

Về mặt kiến thức, học viên sẽ được trang bị những kiến thức chung về mục tiêu, đối tượng, phương pháp và phạm vi ảnh hưởng của khoa học quản lý công. Có kiến thức chuyên sâu về về công tác lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý hệ thống cơ quan nhà nước với kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn. Bên cạnh đó, học viên cũng được đào tạo về mối quan hệ biện chứng giữa ngành quản lý công với  những chuyên ngành khoa học xã hội khác.

Về mặt kỹ năng, học viên có khả năng tham gia vào công tác tổ chức bộ máy và điều hành hoạt động các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Học viên cũng có khả năng tư duy, phân tích và tổng hợp thông tin phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lý nhà nước.

2. Ngành Quản lý công làm gì?

Theo những tin tức hướng nghiệp,sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý công, học viên có cơ hội làm  việc trong những cơ quan, doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế- xã hội thuộc khu vực công và những thành phần kinh tế.

Ngành Quản lý công- làm gì?
Ngành Quản lý công làm gì? Ngành quản lý công nghiệp sau này ra làm gì

Những đơn vị này bao gồm các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức, đoàn thể xã hội; các đơn vị hoạt động dịch vụ công; các trường ĐH, Viện nghiên cứu; các tổ chức tư vấn về các vấn đề kinh tế – xã hội; làm việc, tham gia các dự án phát triển kinh tế-xã hội, làm việc trong các doanh nghiệp, các công ty, các tổ chức tài chính-tín dụng…

Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có cơ hội thành đạt cao trong nghề quản lý, có điều kiện phát triển kỹ năng giao tiếp và hội nhập, phát triển năng lực tư duy cũng như nghệ thuật lãnh đạo và quản lý. Học viên cũng có nhiều cơ hội học tập nâng cao ở bậc sau đại học chuyên ngành Quản lý công trong và ngoài nước.

3. Có nên học Quản lý công tại Học viện Hành chính quốc gia?

Học viện Hành chính Quốc gia là cái nôi đào tạo cán bộ công chức hàng đầu Việt Nam, là trung tâm bồi dưỡng năng lực, kiến thức , kỹ năng về hành chính, quản lý cho những cán bộ công chức và viên chức.

Với phương pháp đào tạo tiên tiến và tích cực, lấy người học làm trung tâm, trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng cũng như kiến thức chuyên sâu, những lỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc.

Khoa Hành chính học của trường có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo chunhs quy tại những trường Đại học trong và ngoài nước, luôn phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về quản trị khu vực công. Bên cạnh đó, khoa cũng có đội ngũ giảng viên kêm chức là các lãnh đạo, quản lý nhiều kinh nghiệm trong những cơ quan Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương.

Minh Anh – Sinh viên cao đẳng y tế khánh hòa biên tập nội dung

Facebook Comments