Những điều bạn cần biết khi học ngành Chính sách công - Hvhcqg.edu.vn – Cập nhật nhanh nhất thông tin Giáo Dục

Những điều bạn cần biết khi học ngành Chính sách công

Chính sách công là một trong những ngành mới của Việt Nam cũng như những nước đang phát triển. Vì là ngành học mới bên những bạn trẻ thường e ngại khi chọn lựa. Để bạn có thể hiểu hơn về chuyên ngành này, bài viết dưới đây xin chia sẻ những điều bạn cần biết khi học ngành Chính sách công.

Chính sách công là gì?

Chính sách công là một lĩnh vực khoa học xã hội, dựa trên những nguyên tắc kinh tế học, xã hội học, luật và những chuyên ngành hàn lâm khác. Tuy nhiên, không giống với những môn học này hoạt động nghiên cứu chính sách công định hướng và đề ra những giải pháp cụ thể cho những vấn đề thực tế.

Việc nghiên cứu chính sách công không phải là những vấn đề lý thuyết mơ hồ mà nhằm vận dụng lý thuyết và những bằn chứng thực tế để thiết kế, triển khai và đánh giá những chính sách. Từ đó giúp cải thiện đời sống của người dân trong nước nói riêng và thế giới nói chung.

Học viên được đào tạo kiến thức và kỹ năng gì?

Theo chia sẻ của Giảng viên ngành Chính sách công của Học viện Hành chính quốc gia, học viên theo học ngành Chính sách công sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng sau:

+Những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hệ thống đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những chính sách và phát luật của Nhà nước.

+ Sinh viên cũng được trang bị những kiến thức tổng hợp về khoa họ xã hội và nhân văn, khoa học chính trị và hoạch định, phân tích, thẩm định chính sách công. Đặc biệt, được nắm vững những kiến thức cơ bản và phương pháp nghiên cứu khoa học Chính sách công.

+ Về mặt kỹ năng, học viên sẽ có những năng lực như hiểu rõ các bước trong quy trình, các nhân tố tác động đến quá trình chính sách công, có khả năng phân tích vai trò của các chủ thể chính sách công cũng như sử dụng những công cụ chính sách trong quản lý xã hội, nhất là quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Học viên cũng được tạo điều kiện để phát triển kỹ năng tư duy, kỹ năng phân tích chính trị, phân tích chi phí – lợi ích trong quá trình chính sách công. Ngoài ra, còn có khả năng đề xuất sáng kiến trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước cũng như nghiên cứu và giảng dạy khoa Chính sách công.

+ Không chỉ được đào tạo về kiến thức và kỹ năng, học viên còn được đào tạo về phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngành Chính sách công có tiềm năng phát triển

Theo một số tin tức, ngành chính sách công đã phát triển nhanh ở Bắc Mỹ và châu Âu, phần lớn để đáp ứng nhu cầu của học viên. Những đối tượng trẻ tuổi dấn thân vào sự nghiệp công chức nhận thấy rằng tấm bằng thạc sỹ chính sách công sẽ giúp họ có kiến thức cần thiết để thực hiện tốt công việc của mình. Bên cạnh đó, những đối tượng khác khác cũng bị hấp dẫn bởi chính sách công, kể cả chuyên gia trong các tổ chức quốc tế, các nhóm xã hội dân sự, phóng viên và giảng viên.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng dành thời gian tìm hiểu về chính sách công. Theo những chuyên gia trong ngành, sự hiểu biết về kinh tế và tài chính của khu vực công có thể rất hữu ích đối với những doanh nghiệp có quan hệ đối tác với nhà nước, chẳng hạn như trong phát triển hạ tầng, phát triển hệ thống tài chính và các ngành có tính xã hội như giáo dục và y tế.

Theo Tú Linh- học viên Văn bằng 2 Cao đẳng Dược

Facebook Comments