Tham khảo thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội

Là đơn vị đào tạo được đánh giá cao, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị đào tạo được nhiều thí sinh quan tâm. Dưới đây, bài viết xin chia sẻ điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội qua những năm xét tuyển.

1. Học viện Hành chính Quốc gia và điểm chuẩn qua những năm xét tuyển

Học viện Hành chính quốc gia là trung tâm quốc gia thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức cũng như kỹ năng hành chính về lãn đạo, quản lý cho cán bộ, công viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ nội vụ về lĩnh vực hành chính nhà nước.

Tham khảo thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội
Tham khảo thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia qua những năm xét tuyển

Để giúp bạn đọc tìm hiểu thông tin của trường, chúng tôi sẽ tổng hợp điểm chuẩn của trường qua những năm xét tuyển. Cụ thể như sau:

Năm 2017

  • Ngành Quản lý nhà nước ( khối C00) : 25.50 điểm
  • Ngành Quản lý nhà nước ( khối A00, A01, A02): 21 điểm

Năm 2016

  • Ngành Quản lý nhà nước ( khối A00, A01): 19.50 điểm
  • Ngành Quản lý nhà nước ( khối D01):19.50 điểm
  • Ngành Quản lý nhà nước (khối C): 24.50 điểm

Năm 2015

  • Ngành Quản lý nhà nước: 24.75 điểm

Năm 2014

  • Ngành Quản lý nhà nước: 19 điểm

Có thể thấy, điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia không có nhiều biến đổi qua những năm xét tuyển. Mức điểm chuẩn giao động tong khoảng 19- 24 điểm. Trong đó, những ngành tuyển sinh khối C có mức điểm chuẩn cao hơn những khối xét tuyển khác.

2. Học viện Hành chính Quốc gia ngừng tuyển sinh hệ đại học

Theo quyết định do Thủ tướng vừa ban hành, từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ dừng tuyển sinh hệ đại học, chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Cụ thể, Thủ tướng đã ban hành quyết định số số 05/2018/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Theo quyết định này, Học viện Hành chính quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực cũng như kiến thức và kỹ năng về hành chính, lãnh đạo cho quản lý cho cán bộ, công viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, đơn vị này đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Trường không còn đào tạo hệ đại học như những năm tuyển sinh trước.

Bên cạnh đó, Học viện hành chính quốc gia cũng có nhiệm vụ hỗ trợ Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức, viên chức về hành chính và quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Tham khảo thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia Hà Nội
Từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ ngừng tuyển sinh hệ đại học

Trường bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đồng thời bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cũng như vị trí việc làm.

Học viện cũng chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách, phục vụ công tác giảng dạy của học viện và kết hợp với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, chương trình, thiết kế và các văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, kể từ năm 2018, trường sẽ ngừng tuyển sinh và đào taọ hệ đại học.

Trên đây là điểm chuẩn và thông tin đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia Hà Nội. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

>>> Xem ngay Trường Cao đẳng Dược TPHCM để tìm hiểu thông tin điểm chuẩn ngành Y Dược

Facebook Comments Box
2.3/5 - (3 bình chọn)