Thông tin Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin tổng quan Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Là đơn vị đi đầu trong đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực hành chính học, Học viện Hành chính quốc gia được nhiều người học quan tâm. Dưới đây là thông tin tổng quan Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tìm hiểu lịch sử hình thành Học viện

Ngày 30/10/1976, theo Quyết định số 213-CP của Thủ tướng Chính phủ, Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương được thành lập tại miền Nam trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ, đặt tại số 10 đường 3/2 Tp. Hồ Chí Minh .

Ngày 30/8/1977, theo Quyết định số 231/CP của Hội đồng Chính phủ, Trường Hành chính Trung ương từ Ban Tổ chức của Chính phủ được chuyển sang trực thuộc Phủ Thủ tướng, trong đó có Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương đóng tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Thông tin tổng quan Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính quốc gia là đơn vị đi đầu trong đào tạo cán bộ hành chính nhà nước

Ngày 15/02/2007, theo Quyết định số 152/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Cơ sở Học viện tại Tp. Hồ Chí Minh được trở thành Phân viện của Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Quyết định này chưa được triển khai thực hiện do việc hợp nhất giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính Quốc gia.

Ngày 10/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2013. Mục 4 Nghị quyết này nêu rõ: Chuyển Học viện Hành chính từ Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về Bộ Nội vụ theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; văn bản số 176-CV/TW ngày 23-10-2013 của Ban Bí thư và gọi tên là Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Giới thiệu chung về Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, cơ sở Học viện đang quản lý 24 lớp đại học chính quy với tổng số 2.036 sinh viên; 51 lớp đại học chính hình thức vừa làm vừa học với tổng số 6.464 học viên; 09 lớp cao học với hơn 400 học viên. Bên cạnh đó, cơ sở Học viện còn mở nhiều lớp chuyển đổi kiến thức để thi cao học hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn theo các chuyên đề cho các địa phương.

Đội ngũ giảng viên bộ môn thực hiện triển khai đa dạng, có chất lượng nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng với số lượng lớn các lớp, các khóa; tham gia xây dựng, đổi mới chương trình, giáo trình của hệ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, đặc biệt là Chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lý công và thạc sỹ Chính sách công.

Những học phần đã được quan tâm, khuyến khích, ủng hộ mạnh mẽ trong việc cử giảng viên đi học nâng cao trình độ bậc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; tham dự các đoàn công tác khảo sát tiếp thu kinh nghiệm trong nước và nước ngoài; hướng nghiệp, tạo môi trường cho các giảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ.

Mục tiêu của học viện là tiếp tục mới mạnh mẽ, thực chất, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, nhất là đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu, nâng cao vị trí pháp lý, vai trò của Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh trong hệ thống Học viện Hành chính Quốc gia.

3. Điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia TPHCM

Thông tin tổng quan Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tham khảo thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh qua những năm xét tuyển

Để giúp bạn tìm hiểu thêm thông tin về trường, bài viết xin chia sẻ thông tin điểm chuẩn Học viện Hành chính quốc gia  TPHCM qua những năm xét tuyển.

Năm 2017:

 • Quản lý nhà nước ( khối A00, A01, D01): 20.5 điểm
 • Quản lý nhà nước (khối C00): 25 điểm

Năm 2016

 • Quản lý nhà nước ( khối D01): 19.5 điểm
 • Quản lý nhà nước (khối C00): 23 điểm
 • Quản lý nhà nước (khối A01): 19.5 điểm
 • Quản lý nhà nước ( khối A00): 19.75 điểm

Năm 2015:

 • Quản lý nhà nước ( khối A00): 19.5 điểm
 • Quản lý nhà nước ( khối A01): 17.25 điểm
 • Quản lý nhà nước ( khối C00): 23 điểm
 • Quản lý nhà nước ( khối D01): 17.25 điểm

Năm 2014

 • Quản lý nhà nước ( khối A, A1) : 19.5 điểm
 • Quản lý nhà nước ( khối C, D1): 19 điểm

Trên đây là một số thông tin tổng quan về Học viện Hành chính quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết hi vọng đã đem đến chia sẻ hữu ích cho bạn đọc.

>>> Xem ngay Trường Trung cấp Phương Nam để tìm hiểu thông tin tổng quan về đơn vị đào tạo hệ học Trung cấp uy tín, chất lượng.

Facebook Comments