Thông tin tuyển sinh Học viện hành chính quốc gia Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Học viện hành chính quốc gia Hà Nội

Theo quyết định từ năm 2018 của Thủ tướng chính phủ đã ban hành, học viện Hành chính Quốc gia đã dừng tuyển sinh hệ đại học và chỉ đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

Học viện hành chính quốc gia Hà Nội dừng tuyển sinh trình độ đại học

Thủ tướng đã ban hành ban hành quyết định số 05/2018/QĐ-TTg năm 2018, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia (NAPA).

Theo quy định này, đây là một đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ, với chức năng chính là đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng về hành chính, quản lý, lãnh đạo cho các cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học hành chính, đồng thời tư vấn cho bộ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước.

Quy định về quyền hạn và nhiệm vụ, Học viện Hành chính quốc gia đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật. Học viện Hành chính quốc gia cũng sẽ không tiếp tục đào tạo hệ đại học như những năm học trước.

Học viện hành chính quốc gia cũng phải thực hiện hiện nhiệm vụ giúp cho Bộ trưởng bộ Nội vụ tổ chức và thực hiện chương trình, nội dung đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức/, công chức về hành chính, quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Thông tin tuyển sinh Học viện hành chính quốc gia Hà Nội

Học viện hành chính sẽ bồi kiến thức về quản lý nhà nước trước khi được bổ nhiệm vào chức vị lãnh đạo hay quản lý. Những kiến thức về quản lý nhà nước sẽ được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm.

Học viện hành chính tổ chức bồi dưỡng những kiến thức pháp luật về hành chính, quản lý nhà nước cho các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, khả năng vận dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức…

Học viện hành chính cũng có trách nhiệm nghiên cứu khoa học hành chính, quản lý nhà nước và khoa học chính sách để phục vụ cho công tác giảng dạy của học viện, tham gia cùng với các đơn vị của bộ xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình, quy chế và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước…

Các ngành đào tạo thạc sĩ: Chính sách công, Quản lý công, Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Kinh tế

Ngành đào tạo hệ tiến sĩ: Quản lý công

Thông tin tuyển sinh Học viện hành chính quốc gia Hà Nội

Các khoa, ban, đơn vị trực thuộc Học viện hành chính Quốc gia Hà Nội

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (cấp Vụ):

 1. Ban Tổ chức cán bộ
 2. Văn phòng
 3. Ban Quản lý đào tạo Sau đại học
 4. Ban Quản lý bồi dưỡng
 5. Ban Hợp tác quốc tế
 6. Ban Kế hoạch – Tài chính
 7. Khoa Quản lý Nhà nước về Xã hội
 8. Khoa Quản lý Nhà nước về Kinh tế và Tài chính công
 9. Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính
 10. Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự
 11. Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở
 12. Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính
 13. Tạp chí Quản lý nhà nước
 14. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện
 15. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế
 16. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên
 17. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Các đơn vị do Giám đốc Học viện thành lập (cấp phòng):

 1. Văn phòng Đảng – Đoàn thể

Qua những thông tin tuyển sinh này thì trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2019, các bạn thí sinh sẽ không thể đăng ký xét tuyển hệ đại học vào Học viện hành chính quốc gia. Nếu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ngành nghề mà bản thân yêu thích thì các bạn hãy tìm hiểu thông tin về các trường đại học khác có tuyển sinh chuyên ngành này.

Điều quan trọng nhất giúp các bạn có thể thực hiện được ước mơ của bản thân chính là xây dựng một kế hoạch ôn tập thật tốt và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi cũng như đáp ứng được điều kiện tuyển sinh ngành mình mong muốn theo học tại các cơ sở đào tạo. Chúc các bạn thành công trên con đường học tập của mình.

Facebook Comments