Tìm hiểu về ngành Tài chính ngân hàng là gì?

Tìm hiểu về ngành Tài chính ngân hàng là gì?

ngành tài chính ngân hàng là gì

Ngành Tài chính ngân hàng là gì? Đây là một ngành học được nhiều bạn trẻ quan tâm trong những năm gần đây. Hãy tìm hiểu về ngành học “hot” này trong bài viết dưới đây nhé.

1. Tìm hiểu ngành Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính ngân hàng có tên tiếng Anh là Finance and Banking, đây là một ngành khá rộng, bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến giao dịch tiền tệ và kinh doanh thông qua ngân hàng. Trong đó, tập trung các lĩnh vực liên quan đến tài chính như: tài chính thuế, tài chính doanh nghiệp và tất cả các vấn đề cần đến công cụ tài chính để thanh toán các cước phí trong nước và quốc tế.

Tại các trường đại học, mã ngành Tài chính ngân hàng là 7340201, ngành học này trang bị cho sinh viên tất cả các kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực ngân hàng, tài chính, tiền tệ, phương pháp quản trị tín dụng… Bên cạnh đó, ngành Tài chính ngân hàng còn được trang bị cho người học một tầng kiến thức về cách quản lý tài chính hiệu quả, tiền tệ hiện đại, quản trị cho ngân hàng, doanh nghiệp, công ty. 

Ngoài ra, khi theo học ngành này, sinh viên còn được hiểu thêm về các công cụ giúp quản lý rủi ro tài chính hiệu quả. Đồng thời nắm rõ về quy trình hoạt động tài chính, cách thống kê, kế toán thuế và lĩnh vực bảo hiểm trong ngân hàng.

ngành tài chính ngân hàng là gìTìm hiểu về ngành Tài chính ngân hàng là gì?

Xem thêm: Tư vấn tuyển sinh: Ngành Quản lý công là gì?

2. Các chuyên ngành Tài chính ngân hàng là gì?

Ngân hàng

Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị vốn và tài sản, quản trị tín dụng, cùng các kiến thức về phát hành tiền, thẩm định hạn tín dụng. Các kiến thức về quản lý tài chính – tiền tệ, quản trị tài chính trong doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng, các công cụ quản lý rủi ro tài chính, kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp…

Quản lý Tài chính công

Chuyên ngành này cung cấp những kiến thức quản lý tài chính công của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế để sinh viên có thể áp dụng khi thực hiện quản lý tài chính tại tổ chức quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Cùng với đó là các kiến thức về đánh giá và tư vấn các chính sách công; các kỹ năng phân tích trong quản trị tài chính.

Tài chính doanh nghiệp

Sinh viên được đào tạo những kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp và kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Từ đó có khả năng thẩm định tài chính các dự án đầu tư, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; quản lý và sử dụng vốn. Bên cạnh đó nắm được các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán, các nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, định giá, chứng khoán và các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, chính sách thuế…

Thuế

Chuyên ngành này cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về thuế như: lý thuyết thuế, các chính sách thuế, các luật thuế… Nắm được các quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế; cùng các kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán thuế; kiến thức bổ trợ về pháp luật, các cam kết quốc tế về thuế.

ngành tài chính ngân hàng là gìTìm hiểu về ngành Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính quốc tế

Chuyên ngành này đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính quốc tế, cùng các nghiệp vụ liên quan đến tài chính quốc tế như: kinh doanh quốc tế ngoại tệ, chứng khoán, bảo hiểm…), đầu tư quốc tế, thương mại quốc tế, tín dụng quốc tế, thanh toán quốc tế… Bên cạnh đó am hiểu các quy trình, nghiệp vụ về tài chính quốc tế, các quy trình quản trị dự án đầu tư quốc tế,  quản lý nợ, quản lý dự án ODA, kế toán quốc tế và quản trị tài chính công ty đa quốc gia.

Đầu tư tài chính

Chuyên ngành này đào tạo các kiến thức chuyên sâu về đầu tư tài chính, các kỹ năng phân tích và dự báo thị trường. Không chỉ vậy, người học còn nắm được các kỹ năng đầu tư tài chính và các kiến thức liên quan đến thị trường tài chính, đến rủi ro và cách thức quản lý rủi ro các công cụ đầu tư trên thị trường tài chính. Qua đó, người học hiểu được các hoạt động quản lý của cơ quan quản lý thị trường tài chính; cùng những kiến thức bổ trợ về pháp luật có liên quan đến quản lý thị trường tài chính và đầu tư tài chính.

3. Học ngành Tài chính ngân hàng làm gì?

Với những kiến thức đa dạng của ngành học, sinh viên ngành Tài chính ngân hàng có nhiều cơ hội việc làm và dễ dàng xin việc tại nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, các bạn có thể đảm nhiệm những công việc sau đây:

  • Làm việc tại Ngân hàng hay Bộ Tài chính: Tại đây, nhiệm vụ chủ yếu của bạn đó là định hướng các chiến lược và các chính sách về tiền tệ cũng như chính sách tài khoá cho Chính phủ.
  • Trở thành chuyên viên quản lý tiền tệ cho công ty, doanh nghiệp và tài trợ thương mại, chuyên viên chuyên về tín dụng, hoặc chuyên viên thẩm định và quản lý rủi ro tín dụng.
  • Chuyên viên khách hàng giải quyết những thắc mắc của khách hàng liên quan đến lĩnh vực Tài chính ngân hàng, tư vấn hoạch định các chính sách của ngân hàng cho khách hàng nắm rõ và thực hiện.
  • Chuyên viên tiếp nhận, hồ sơ tư vấn cho khách hàng tại ngân hàng lớn như VietinBank,VietcomBank, Đông Á…

Ngoài ra, nếu bạn có năng lực tốt có thể xin được tại các cơ quan với vai trò như cán bộ thuế, làm chứng khoán hay bảo hiểm.

Tổng hợp

Facebook Comments