Sở Y tế tỉnh Ninh Bình củng cố đào tạo ngạch chuyên viên trong ngành bằng lớp khai giảng mới

20 Tháng Mười Hai, 2017

Giám đốc Học Viện Hành Chính Quốc Gia quyết định mở rộng công tác đào tạo mới bằng việc khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viện được diễn ra tại sở Y tế tỉnh  Ninh Bình ở trong tháng 11/2017 giành cho các công nhân viên thuộc ngành Y tế tỉnh Ninh Bình. Thực […]

Read More

Lễ tổng kết khóa VIII/2017 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

20 Tháng Mười Hai, 2017

Rất nhiều các giảng viên giảng dạy đã tham gia tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa VIII/2017 ở trong ngày 9/12/2017 thuộc Học viện Hành chính Quốc gia . Tham dự Lễ bế giảng có: TS. Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Đào tạo, […]

Read More

Học viện hành chính quốc gia mở lớp khai giảng phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017

20 Tháng Mười Hai, 2017

Lớp học dự kiến được diễn ra trong hai ngày với các chuyên đề về Luật Bảo hiểm xã hội và các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ngày 06 tháng 12 năm […]

Read More

Học viện Hành chính Quốc gia cùng lịch sử phát triển

20 Tháng Mười Hai, 2017

Học viện hành chính quốc gia đưa ra quá trình cùng với lịch sử sự phát triển của nhà trường. Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia chịu trách nhiệm xây dựng bản Quy chế hoạt động của Học viện trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét và quyết định. Quá trình phát […]

Read More